top of page

AFSTAND & ADOPTIE

Doet het lichaam nog wel mee?

VERHALEN EN HALVE WAARHEDEN
niet langer meer bewegen vanuit de angst

Adoptie is decennialang gepresenteerd als een ultieme oplossing voor kinderloze volwassenen en kinderen zonder ouders. De tijd heeft ons ingehaald en het blijkt nu allemaal niet zo rooskleurig en romantisch te zijn zoals het lange tijd is voorgesteld. Zeker nu we weten wat er aan het proces van afstand vooraf gaat, namelijk een onvrijwillige afstand van het kind van de ouders (van oorsprong) en het hele familiesysteem. Het verliest daarmee zijn cultuur en alles wat daarmee gepaard gaat en waar het lichaam en de ziel mee bekend is.

We zien in de praktijk dat veel geadopteerden een ‘geleend’ leven lijken te leiden, en daardoor niet volledig aanwezig en niet potentieel beschikbaar zijn voor zichzelf. Dat is een verlies van kwaliteit van leven. Met het verlies wat al geleden is, is dit alles een soort van dubbel verlies tijdens het leven. We noemen dat ‘living loss’. Ofwel levend verlies.

Systemisch traumawerk helpt geadopteerden en betrokkenen inzicht te verkrijgen hoe daar verzoening mee te krijgen en opstellingen laten zien hoe complex relaties zijn tussen alle betrokkenen in deze context en ook waar een ieder mee worstelt en mee te maken heeft. Daarom is deze methode niet alleen bijzonder, maar vooral ook helpend om de spanning te ontladen en het leed en het mogelijke verdriet wat daaruit voortkomt, aan te kijken.

Heel veel mensen zien adoptie als iets mentaals. Alsof het geboren is uit het brein; een gedachte waaraan handen voeten is gegeven, een leeg lichaam dat leven is ingeblazen. Maar niets is minder waar. Het kind dat tegen zijn/haar wil en weten in, in een adoptieprocedure belandt is niet incompleet maar een volledig mens. En toch lijkt het er vaak op dat geadopteerden iets dienen in te vullen, als plaatsvervanger of, letterlijk, in plaats van het nooit geboren kind. Deze ongeziene dynamieken, naast de belichaamde verbindingen van een onbekende afstamming, treft geadopteerden in hun hart en ziel.

AO23.A3.png

© Hilbrand Westra | het A3 model is ontwikkeld door Hilbrand Westra en is één van de leidraden voor Adoptee & Foster Coaches

DS22.HW GIVEN.png
bottom of page