top of page

CONSTELLATIONS

From dual loyalty to freedom

066cd6eae5af475e592e9fb92e73acd6

066cd6eae5af475e592e9fb92e73acd6

Bert_Hellinger

Bert_Hellinger

Image by Daiga Ellaby

Image by Daiga Ellaby

WhatsApp Image 2022-10-04 at 15.00.43

WhatsApp Image 2022-10-04 at 15.00.43

download_edited

download_edited

Logo NL door

Logo NL door

You can think of constellations as a kind of live chess game. People take positions every day and make moves based on their abilities and talents. Your nature, nurture and ability to learn and adapt ultimately shapes your personality and character structure. With this reality you are active in the world every day and others in this way too.
Everyone shows behavior based on the above facts. The difference in people appears to be not only social and psychological, but also culturally determined by your lineage and what the family you were born from went through. 

People who grow up more or less in a world that is alien to their body often shut down part of their naturalness because it doesn’t fit into the daily reaction patterns of others. A simple example is what you eat and how you eat. How you dress and how you behave. But also how your worldview is shaped by media and expressions of others that have no direct relationship with your natural origin. 
Through constellation work, a method that works with representatives, or "pawns" on the field, it’s possible to trace back what remains (emotionally) unsaid in the undercurrent, but which does have an effect on the (verbal) upper flow of communication and presentation. This often creates tension that isn’t always visible to others, but does affect your physical condition. 

Because adoptees have to deal with double family systems namely; the family of origin (downstream family) and the adoptive family (upstream family) emotions and feelings can get confused, which often ends up in some kind of (emotional) burnout. Not infrequently caused by work and partner relationships. In situations where they can no longer sustain the (under) pressure because they have not learned to regulate the undercurrent sufficiently. Constellation work often shows the bottlenecks and possible solutions, so that adoptees can learn to relieve what kept them so captivated. By, for example, a sense of dual loyalty.
Constellation work is always difficult to explain by words or on paper, so we often advise people to come and experience it for themselves. The physical emotional experience often explains it itself.
 

Bert Hellinger

Constellaties van mensen, ofwel (familie)opstellingen, is een op lichaamsgerichte psychosociale methode dat in 1997 in Nederland werd geïntroduceerd door Bert Hellinger (1925-2019). Hellinger is de grondlegger van wat we tegenwoordig familieopstellingen noemen. Sindsdien heeft deze methode een opvallend hoge vlucht genomen in Nederland en diverse delen van Europa en zijn er vele specialisaties ontstaan zoals organisatieopstellingen, paar en relatieopstellingen en adoptieopstellingen e.t.c.

Het maken van een familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Doet het lichaam nog wel mee?

Heel veel mensen zien adoptie als iets mentaals. Alsof het geboren is uit het brein; Een gedachte waaraan handen voeten is gegeven, een leeg lichaam dat leven is ingeblazen. Maar niets is minder waar. Het kind dat tegen zijn/haar wil en weten in, in een adoptieprocedure beland is niet incompleet maar een volledig mens. 

En toch lijkt het er vaak op dat geadopteerden iets dienen in te vullen; als plaatsvervanger, of letterlijk, inplaats van het nooit geboren kind. Deze ongeziene dynamieken, naast de belichaamde verbindingen van een onbekende afstamming, treft geadopteerden in hun hart en ziel.

Hilbrand Westra houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met (internationale) adoptie en pleegzorg en heeft vele bijeenkomsten met geadopteerden, specialisten en adoptiegezinnen begeleid. Zijn specialisme om door middel van systemisch traumawerk en gespecialiseerd opstellingswerk te kijken naar existentiële verwantschapsvraagstukken, identiteit en transculturaliteit hebben intussen de aandacht in binnen en buiteland.

bottom of page