(?)

 (?)  OPSTELLINGEN
de weg terug of vooruit?

Opstellingen ofwel familieopstellingen, is de vlees geworden zichtbaarheid van interacties die vaak zo op het eerste oog niet te zien zijn vanwege de vele lagen en rollen die we dagelijks hanteren en waarin we zelf vaak ook in zijn gaan geloven en naar gedragen. Maar op de één of andere wijze, zijn we vaak ons bewustzijn verloren hoe we op een onbewuste wijze verbonden zijn met mensen en (voorgaande) relaties. Momenten in onze geschiedenis die wel in ons innerlijk bewustzijn zijn blijven hangen, maar die we vaak zijn vergeten.

Via de methode van opstellingswerk; het laten representeren van de interacties door anderen, lijken de ‘verborgen’ vraagstukken en onopgeloste emoties een weg te vinden naar buiten. De techniek van het opstellen is gebaseerd op o.a. het werk van de Amerikaanse Virginia Satir en Bert Hellinger. De basis is o.a. terug te vinden in de Transactionele Analyse, de Contextuele therapie en het Systemisch Werk.

Het opstellingswerk wordt wel beschouwd als een vorm van emotioneel lichaamswerk omdat vooral de facetten van de fysieke en emotionele stabiliteit worden getoetst aan de hand van representanten. Sommigen beschouwen het ver ontwikkelde werk van opstellingswerk ook wel een methode van verzoening (Wolfgang Könighaus) en een weg tot innerlijke wasdom. Wat men er ook van mag vinden, de meeste mensen die het hebben ervaren zijn vaak verrast door te uitkomsten en de werking ervan op de persoonlijke ontwikkeling, families en overige relaties.

OpstellingenFamilieRelatiesVirginia SatirFamilieopstellingen Contextuele Therapie