(?)

 (?)

31-08-2014  02:40

 

OPDAT WE NIET VAN ONSZELF VERVREEMDEN

Veel geadopteerden leven, in wat ik noem, een tweede lichaam. Het fysieke lichaam hier en het 'niet zichtbare' in een andere dimensie. Soms zien we de verloren of achtergelaten delen van het bewustzijn op het vliegveld achtergelaten in het land van herkomst of in het kindertehuis of het ouderlijk huis.
Niet zelden ervaren geadopteerden vele keren in hun leven het 'out of place' en 'out of body' gevoel. Dat er iets niet klopt of dat ze zich maar overgeven aan de situatie omdat ze geen alternatief zien of ervaren. Vele geadopteerden hebben zich daarom al op jonge leeftijd zichzelf losgesneden van zichzelf en zijn vervreemd geraakt van de realiteit van zichzelf omdat ze ergens wel voelen dat afgestaan zijn en geadopteerd iets van een levensbedreigende emotie teweeg kan brengen. Velen ontwikkelen een strategie met het idee dat als ze het maar niet aanraken, dat het dan vanzelf wel verdwijnt, maar niets is minder waar.

ZATERDAG 17 maart, 13 oktober 2018 ADOPTIE OPSTELLINGSDAG

Onderzoek en ervaar je eigen (on)bewuste bewegingen en die van je familiesysteem tijdens de AdoptieOpstellingsdag

ORDENINGEN DOEN ERTOE
Vaak lijken ordeningen in adoptiegezinnen voor nogal wat 'chaos' te zorgen. Vooral op het gebied van de emoties en gevoelens die gepaard gaan bij het kopiëren van een gewenst beeld van hoe het gezin eruit zou moeten zien. Ook de vaak grote afwezige, de adoptievader en de blik op het geadopteerde kind of volwassene en haar/zijn familie van oorsprong, geven vaak een blijk emotionele afwezigheid. Maar hoe krijgen we iedereen weer betrokken zodat ook de ouders van oorpsprong hun plek weer terug krijgen in het systeem. En op welke wijze heeft de afwezigheid, en verbondenheid met de oorsprong vat op onze relaties, seksuele ontwikkeling en een gevoel van veiligheid?

DE LIEFDE IS OPEN EN KIJKT ZONDER OORDEEL
Hoe we het wenden of keren. Adoptie is meestal gebaseerd op de gedachte van de maakbaarheid en een gerechtvaardigde ingreep op families zonder dat we de personen om wie het gaat, echt (er)kennen. Vreemd genoeg komt deze dynamiek vaak terug in partner-of andere soortige relaties. Bijvoorbeeld, geadopteerden die een symbiose zijn aangegaan met hun adoptiefamilies. Zij gedragen zich vaak als een construct, een partner of aangenomen kind dat dient te handelen naar het beeld of (on)bewuste wensen van het gezin. Maar veel geadopteerden vertellen vaker over hun zoektocht naar veiligheid en zingeving in relaties bij een partner zonder zichzelf (goed) te kennen. Velen zijn op zoek naar liefde zonder een gevoel van toebehoren. En velen komen er dan ook achter, dat dit niet werkt. Maar wat dan wel?

SYSTEMISCH WERK EN OPSTELLINGEN
Vaak blijkt dat er wisselingen van plaats, rol en positie heeft plaats gevonden, of dat er een onwillekeurige (overmatige) loyaliteit lijkt te zijn met de adoptiefamilie of de familie en ouders van oorsprong. Maar hoe kom je daar nu achter zonder dat je daar alle feitelijke informatie over weet of hebt. En hoe kun je daarna verder? Systemisch werk en opstellingen helpen mensen te voelen, te ervaren en inzichten te verwerven op emotioneel, gevoels-en zielsniveau van betrokkenen.
De werkwijze heeft niet alleen veel impact op geadopteerden en mensen uit de pleegzorg, maar legt vaak ook de oorzaak van gespannen relaties bloot en/of de patronen die
in levens zichzelf telkens lijken te herhalen. Want waar staan de betrokkenen zelf in het perspectief van gevoelde, ervaren en gedeelde emoties en gevoelens van veiligheid en balans? En welke effecten hebben deze onderwerpen op partnerrelaties en onze ontwikkeling als geadopteerde op het relatiepad?

BEGELEIDER
De dag wordt begeleid door Hilbrand Westra die zich al ruim 25 jaar actief bezig houdt met (internationale) adoptie en pleegzorg en reeds vele bijeenkomsten met geadopteerden, specialisten en adoptiegezinnen heeft begeleid tijdens adoptieopstellingen en veel systemisch traumawerk rondom verwantschapsvraagstukken, identiteit en transculturaliteit in binnen en buiteland. Als expert op dit gebied wordt hij ook gevraagd om over dit onderwerp cursussen en trainingen te gegeven in binnen en buitenland. Onder andere voor het FIOM congres in 2014 en afgelopen jaar (2016) tijdens het internationale congres van Euradopt en Italië.

PRAKTISCH

De opstellingsdag wordt gehouden in Utrecht.

  • Locatie Utrecht (exacte locatie wordt tzt per email bekend gemaakt.)
  • De dag begint om 10 uur en eindigt rond 17 uur.
  • Deelname kosten zijn € 121,- p/p  Dit is inclusief de hele dag door, thee,koffie, water etc. en een lunch. Vroegboekerskorting betalen bij aanmelding € 99,-.  Deze is geldig tot maand voor aanmelding 2017
  • Opgeven kun je door middel van het opgaveformulier maximaal aantal deelnemers 20
  • Voor vragen kun je terecht bij Hilbrand Westra - hilbrand.adoptiecoach@gmail.com

GESLOTEN OPSTELLINGSDAG

Deze dag heeft een gesloten karakter en is alleen toegankelijk voor geadopteerden. Een open familiedag of met partners wordt georganiseerd zodra daar weer animo voor is.

ONDERZOEK

Deze dagen maken mogelijk deel uit van wetenschappelijk onderzoek en zal, alhoewel geannonimiseerd, worden besproken met dr. Ana Dragojlovic (University of Melbourne) die onderzoek doet naar deze methode en o.a. het effect op geadopteerden en adoptiegezinnen. Deze dag zal mogelijk worden ondersteund door collega’s die helpen met representaties.

WEB INFO